Feed on
Posts
Comments

Att hyra ut en stuga eller ett hus under sommarmånaderna är något som kan ge ett uppskattat tillskott till plånboken och som även ger någon möjlighet att få en härlig semester i en vacker miljö. En win-win situation. Sedan det från och med den 1:e januari 2010 blivit förmånligare skatteregler för den som hyr ut sin stuga i andra hand är det ännu mer populärt och smidigt.

Skatt vid stuguthyrning

Har du hyrt ut din villa, ditt sommarhus, din bostadsrätt eller lägenhet, och detta är en privatbostad, så gäller följande:
Uthyrning av en privatbostad ska redovisas i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Från hyran ska du göra avdrag med 18 000 kronor. Avdraget får göras från varje privatbostadsfastighet, privatbostadsrätt eller hyreslägenhet, som hyrs ut. Om två makar gemensamt hyr ut en privatbostad blir avdraget 9 000 kronor för var och en av dem.

Obs! Ovanstående schablonavdrag gäller från och med deklarationen 2012, dvs. inkomståret 2011. För deklarationerna 2010 och 2011, dvs. inkomståren 2009 och 2010, var avdraget istället 12 000 kronor.

Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet får du dessutom göra avdrag med 20 procent av hyran. Hyr du ut en privatbostadsrätt eller en hyreslägenhet får du avdrag för den avgift eller hyra som du själv betalar, under den tid som bostaden är uthyrd, och som avser den uthyrda delen. Hyr du ut en bostadsrätt får du inte avdrag för den del av den egna avgiften som avser kapitaltillskott.

Några andra avdrag i samband med uthyrningen får du inte. Avdragen får inte heller överstiga intäkten så att det blir ett underskott.

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter

Det finns också vissa frivilliga regler som stugbranschen tillsammans med Konsumentverket diskuterat fram och som gäller för den som hyr ut och som kan vara bra att känna till innan man lägger ut sin annons:

Som uthyrare är man enligt dessa regler skyldig att ge en skriftlig bekräftning på bokningen av stugan. Du skall också berätta praktiska detaljer som var man hämtar nyckeln och vilka tider som gäller för ankomst och avresa. Det är också viktigt att du ger en sann beskrivning av stugan eller huset. Skulle hyresgästen finna att stugan inte lever upp till det som beskrivits i annonsen kan man då krävas tillbaka på hela eller delar av beloppet. Detta kan även ske om du inte har kunnat tillhandahålla stugan vid den tidpunkt som var bestämd enligt kontrakten.

Det är också viktigt att tala om för den som hyr om t.ex. lakan och handdukar behöver tas med eller om det finns i huset.

Avbokning

Hyresgästen har rätt att avboka sin bokning fram till vissa dagar före avtalat hyresdatum och kan få tillbaka största delen av hyran. Fram till 40 dagar före ankomstdatum återbetalas hela hyran, bortsett från att en expeditionsavgift på max 500 kr kan dras av. Avbokas det senare behöver man, om man t.ex. inte lyckas hyra ut stugan till någon annan, inte betala tillbaka mer än 10% av hyran, alternativt är hyresgästen skyldig att betala in upp till 90% av hyran. Givetvis kan man som uthyrare välja ett lägre belopp om det anses rimligt.

Om den avtalade hyresgästen inte betalat in hyran vid den dag som är överenskommen kan du som uthyrare räkna det som en avbokning. Vilken dag som hyran senast skall betalas in bestämmer du inom de gränser som finns. Som tidigast 60 dagar före ankomstdatum och senast dagen innan gästen anländer.

Genom att sätta sig in i de regler som gäller för uthyrning i andra hand kan du känna dig tryggare som stuguthyrare. På så sätt kan du veta att allt går till enligt de regler som finns och som har skapats för både stuguthyrarens och gästens bästa.

Leave a Reply